Історико-краєзнавчий музейний комплекс


Досліджуй край
разом з нами

   Краєзнавча кімната-музей є осередком освіти і виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпечення духовної єдності поколінь. Призначена для вивчення, збереження та використання пам’яток матеріальної і духовної культури рідного краю.
   Метою її діяльності є  залучення молоді до вивчення та збереження історико – культурної спадщини свого краю, у формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродження та розбудови національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України.
    Головними завданнями в роботі кімнати-музею є сприяння удосконаленню навчально- виховного процесу; розширення і поглиблення підготовки здобувачів освіти  засобами позааудиторної роботи; розвитку у них творчих інтересів до пошукової, науково- дослідницької роботи; формування  розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України; допомога педагогічному колективу коледжу у провадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами; проведення культурно-освітньої роботи серед студентської молоді.
    Експозиція краєзнавчої кімнати-музею містить предмети домашнього вжитку, старовинні речі, рідкісні книги, рукописні літописи, археологічні, етнографічні та інші колекції, знаряддя праці, вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, літератури, народної творчості,   а також велику кількість фотографій та документів., знайомить відвідувачів з життям і творчістю видатних земляків.
    Велика увага приділяється національному вихованню здобувачів освіти, що забезпечує їх розвиток у природному середовищі, атмосфері культури свого народу. Реалізації принципу національного виховання сприяють мандрівки історичними місцями рідного краю, містами України. Студенти коледжу здійснили поїздки до Кам’янець-Подільського, Вінниці, Хмельницького, Карпат, Умані, Зарваниці, Кришталевих печер на Тернопільщині.